Η έννοια της συνάρτησης Α' Λυκείου

Επιμέλεια: Βασίλης Κράνιας Μαθηματικός

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις

  1. Συνάρτηση από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β λέγεται μια διαδικασία με την οποία ένα στοιχείο του Α αντιστοιχίζεται σε ακριβώς ένα στοιχείο του Β.
    1.   Σωστό
    2.   Λάθος