Τριγωνομετρικός κύκλος

Βασίλης Κράνιας, 4 Φεβρουάριος 2014, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra