Προσκείμενη - απέναντι κάθετη πλευρά

Βασίλης Κράνιας, 21 Φεβρουάριος 2014, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra