Μελέτη ευθείας y=ax+β

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.java.com

Βασίλης Κράνιας, 16 Ιούλιος 2013, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra