Άσκηση 9 σελ 102 Βιβλίο Μαθητή

Μετακινήσε το σημείο Μ1 και παρατήρησε που κινείται το σημείο Μ2

Βασίλης Κράνιας, 1 Ιούλιος 2014, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra