Γεωμετρικός τόπος τών μέσων των χορδών κύκλου, που διέρχονται από σταθερό σημείο.

Βασίλης Κράνιας, 21 Φεβρουάριος 2015, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra