5 Δεκέμβριος 2014, Δημιουργήθηκε από τον Σταμάτη Μακρή με το πρόγραμμα GeoGebra