27 Νοέμβριος 2014, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra