Διαδραστικές ασκήσεις Β Γυμνασίου - e-maths

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Διαδραστικές ασκήσεις Β Γυμνασίου

Άλγεβρα Κεφάλαιο 1ο - Εξισώσεις - Ανισώσεις

Μάθημα Α1.1

Μεταβλητή - Αλγεβρικές παραστάσεις

Μάθημα Α1.2

Εξισώσεις α΄βαθμού
Βήματα επίλυσης εξίσωσης (άσκηση α)
Βήματα επίλυσης εξίσωσης (άσκηση β)

Μάθημα Α1.4

Επίλυση προβλημάτων με εξισώση α΄βαθμού

Μάθημα Α1.5

Ανισώσεις α΄βαθμού

Άλγεβρα Κεφάλαιο 2ο - Πραγματικοί αριθμοί

Μάθημα Α2.1

Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού
Τετράγωνα και τετραγωνικές ρίζες
(συμπλήρωση κενών)

Μάθημα Α2.2

Άρρητοι-πραγματικοί αριθμοί

Άλγεβρα Κεφάλαιο 3ο - Συναρτήσεις

Μάθημα Α3.1

Η έννοια της συνάρτησης

Μάθημα Α3.2

Καρτεσιανές συντεταγμέςνες-Γραφική παράσταση

Μάθημα Α3.3

Η συνάρτηση y = αx

Μάθημα Α3.4

Η συνάρτηση y=αx+β (αντιστοίχισης)
Η συνάρτηση y=αx+β (πολλαπλής επιλογής)

Γεωμετρία Κεφάλαιο 1ο - Εμβαδά-Πυθαγόρειο

Μάθημα Β1.2

Συμπληρώστε τις μετατροπές  μονάδων

Μάθημα Β1.3

Αντιστοιχίστε τα εμβαδά
Βρείτε τη σωστή απάντηση

Μάθημα Β1.4

Βάλτε στη σωστή σειρά τις προτάσεις ώστε να προκύψει το Π.Θ
Βάλτε στη σωστή σειρά τις προτάσεις ώστε να προκύψει το αντίστροφο Π.Θ
Βρείτε τη σωστή απάντηση

Γεωμετρία Κεφάλαιο 2ο - Τριγωνομετρία

Μάθημα Β2.1

Εφαπτομένη οξείας γωνίας (διάταξη)
Εφαπτομένη οξείας γωνίας (πολλαπλής επιλογής)

Μάθημα Β2.2

Ημίτονο οξείας γωνίας (διάταξη)
Συνημίτονο οξείας γωνίας (διάταξη)
Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας (πολλαπλής επιλογής)

Γεωμετρία Κεφάλαιο 3ο - Μέτρηση κύκλου

Μάθημα Β3.1

Εγγεγραμμένες γωνίες

Μάθημα Β3.2

Κανονικά πολύγωνα

Μάθημα Β3.3

Μήκος κύκλου

Μάθημα Β3.5

Εμβαδό κυκλικού δίσκου (πολλαπλής επιλογής)
Μήκος κύκλου και εμβαδό κυκλικού δίσκου (συμπλήρωση κενών)

 
 
Download ΒΡΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ / Android
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού